Bestilling poker regler Vordingborg

Turneringspoker på Casino Aalborg. Ranglisten slutter efter januar , hvor de 10 bedst placerede spiller om en præmiepulje på minimum ,- kr. Vind præmier hver dag google play for virus Vordingborg, Storstrom modtage spil bedste online blackjack, regler for hjerterfri, bygningsarbejder, vera&john. jan Poker kan afvikles som offentligt hasardspil i turneringsform efter reglerne i denne lov. Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at andre. Hvis der er foretaget kontant betaling, skal der til regnskabet sikres bilag, som dokumenterer betalingen. Den ansvarlige bevillingshaver skal opbevare det regnskab og de oplysninger, som er nævnt i § 21, i 5 år efter at den offentlige hasardspilsturnering er afsluttet, hvorefter den ansvarlige bevillingshaver inden for rimelig tid skal foretage sletning af oplysningerne. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at andre hasardspil end poker kan afvikles som offentligt hasardspil i turneringsform efter reglerne i denne lov. Er sponsoren en fysisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og fødselsdato. Der må ikke anvendes spilleteknisk udstyr i forbindelse med offentlige hasardspilsturneringer. Tilsynsmyndigheden kan endvidere tilbagekalde en bevilling til at afvikle offentligt hasardspil, hvis en ansat i et selskab eller en forening eller et medlem af en forening, der har den pågældende bevilling, opnår en alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform gælder for. Såfremt der afvikles mere end én turnering pr. Alle betalinger til og fra turneringspuljen skal overføres mellem konti i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, jf. Det beløb, der er nævnt i stk. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Den ansvarlige bevillingshaver eller, hvis der er tale om et selskab eller en forening, repræsentanten herfor må ikke beskæftige sig med andet end afviklingen af offentlige hasardspilsturneringer, så længe der spilles, og må ikke deltage som spiller i offentlige hasardspilsturneringer.

5 tanker om

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *